Description

LEPA MaxBron B1000-MB ATX12V & EPS12V Power Supply – 110 V AC, 220 V AC Input Voltage – Internal – Modular – 88% Efficiency – 1 kW